Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

shape

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden DOLUNAY BALONCULUK HAVACILIK  TİC. TUR. A.Ş.. (Buradan itibaren “ANATOLİAN BALLOONS” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na olarak, ONLINE REZERVASYON yoluyla işlenen kişisel verilere ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme alınmıştır.

ANATOLİAN BALLOONS tarafından MÜŞTERİLERİN, ad-soyad, cinsiyet, kilo bilgisi, e-mail adresi, uyruk, telefon no, talep edilen uçuş tarihi, kişi sayısı, müşterinin konakladığı otel bilgisi, uçuşa ilişkin istek ve taleplere ve hizmet bedeline ilişkin bilgileri işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

ANATOLİAN BALLOONS tarafından toplanan kişisel verileriniz rezervasyon işlemlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

 Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar

ANATOLİAN BALLOONS tarafından toplanan kişisel verileriniz Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne aktarılmaktadır.

 Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz Şirket tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda internet sitemiz üzerinden toplanmakta ve

6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi çerçevesinde, sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki sebebine istinaden işlenmektedir.

 KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin,

a.       işlenip işlenmediğini öğrenme,

b.       işlenmişse bilgi talep etme,

c.       işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d.       yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e.       eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f.        Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

g.       verileri aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h.       münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i.         kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

KVKK hükümleri kapsamında başvuru yapabileceğiniz Veri Sorumlusu

DOLUNAY BALONCULUK HAVACILIK TİC. TUR. A.Ş.

E-mail: gdpr@dorakholding.com.tr

Adres: Adnan Menderes Cad. No:34 Göreme ,Nevşehir/TURKEY

 

İletişim

Takip Edin

logo